JournalClub
Department of Surgical sciences/Ophthalmology, Akademiska sjukhuset, SE-751 85 Uppsala
Tel: +46 18 611 5135, Email

Home ] Maps ] AcademicEvents ] CalendariumPublic ] [ JournalClub ] Research ] Teaching ]


Revised 23-11-29

Journal Club

Ansvarig: Zhaohua Yu

Kommande

För nedladdning av kommande artikel, se nedan.

 

Tid och plats: 16:30 - 17:30, Ögonbiblioteket, Ing 85, 3 tr.

Syfte Att lära sig hur man skriver en artikel på acceptabel vetenskaplig nivå och hur man kritiserar vetenskapliga artiklar.
- Lära sig att designa en studie
- Lära sig att strukturera en vetenskaplig artikel
- Lära sig att designa figurer och tabeller

Struktur

15 minuters presentation av en utvald artikel.

  • Kort presentation av artikelns begrepp

45 minuters gruppdiskussion ledd av presentatör på

  • Titel
  • Abstrakt
  • Introduktion
  • Material och metoder
  • Resultat
  • Diskussion

För mer information kontakta mig Zhaohua Yu

 Arkiv